En genomlysning av bostadssituationen bland Sveriges samtliga lärosäten visar på en utbredd brist på bostäder för studenter. Situationen i Lund, Malmö, Uppsala och Umeå är dyster med långa väntetider. Stockholm är värst i klassen med en brist på 40,000 boenden.

Thermohus® har utvecklat ett system för miljövänliga och yteffektiva studentbostäder till ett pris som studenter har råd med.

En unit design med smarta energilösningar skapar förutsättningar för berörda kommuner att snabbt och kostnadseffektivt bygga bort sina köer.

Utforma för Gemenskap – goda exempel för studentboende (Boverket, 2012)

Under 2011 påbörjades O st studentbostäder i Stockholm. I en region med 80 000 studenter och 12 000 studentbostäder är detta fullständigt ohållbart. Obalansen på bostadsmarknaden resulterar i att många unga och studerande tvingas ut på en osäker andrahandsmarknad där man kan bli lurad eller få betala överhyror. I många fall innebär avsaknaden av bostad att man väljer ett annat ämnesområde och en annan studieort.

Rapporten slår också hål på myten om den bortskämda studenten som vill bo billigt i innerstan. En ny enkät visar att Stockholmsstudenter definitivt kan tänka sig att bo utanför city. Det kan antas att samma gäller för övriga lärosäten. Studenter värderar närhet till lärosäte och kollektivtrafik högre än närhet till Stockholms innerstad. Dessutom kan en majoritet av dem tänka sig att pendla en halvtimme eller mer till sitt lärosäte.


Detta är relevant framför allt med tanke på att det gör fler kommuner aktuella för studenter. Idag finns nästan alla studentbostäder i Solna och Stockholms stad. Flera andra av länets kommuner, som både är lärosätesnära och har bra kommunikationer, har nästan inga studentbostäder alls. Fler kommuner i Stockholm måste ta ansvar. Studentbostadsbristen är i allra högsta grad en regional angelägenhet.

Det påbörjades inte en enda studentbostad under 2011 och endast 63 färdigställdes
22 av 26 kommuner i länet uppger att de har bostadsbrist.
Endast två kommuner planerar nybyggnation av studentbostäder under 2012.
En majoritet av Stockholms studenter kan tänka sig att pendla 30 minuter eller mer för att komma till sitt lärosäte.

Närhet till campus och kollektivtrafik värderas av studenter högre än närhet till Stockholms innerstad.
Hela 47 procent av Stockholms studenter uppger att bostadssituationen resulterar i att de planerar att flytta till annan ort eller utomlands efter sina studier.

Läs här om Boverkets rekommendationer för särskilda studentbostadsregler i syfte påskynda byggnation.

Boverket byggregler för studentbostäder

Thermohus® - det miljövänliga lågenergihuset till rätt pris!

"Thermohus är det bästa som hänt småhusköparen på många år. Ett riktigt bra hus till helt rätt pengar. En fantastisk byggteknik i sin enkelhet. Inga mer problem med fukt och hög energiförbrukning."

 • Boverket & energideklarationer


  Ooops...this plugin cannot read your feed at this time. The error message is: A feed could not be found at http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/RSS/Energideklaration/?#. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed..
  It might be temp. not available or - if you use it for the first time - you might have mistyped the url or a misformatted RSS or Atom feed is present.
  Please, check if your browser can read it instead: feed://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/RSS/Energideklaration/.
  If yes, contact me at stefonthenet AT gmail DOT com with your RSS or Atom feed URL and the shortcode or widget params you want to use it with; if not, contact the feed URL provider.
 • Det hållbara alternativet

 • Thermohus® informerar


  Ooops...this plugin cannot read your feed at this time. The error message is: A feed could not be found at http://www.energi-miljo.se/wp-rss.php?cat=3#. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed..
  It might be temp. not available or - if you use it for the first time - you might have mistyped the url or a misformatted RSS or Atom feed is present.
  Please, check if your browser can read it instead: feed://www.energi-miljo.se/wp-rss.php?cat=3.
  If yes, contact me at stefonthenet AT gmail DOT com with your RSS or Atom feed URL and the shortcode or widget params you want to use it with; if not, contact the feed URL provider.