Thermohus® erbjuder den perfekta byggmetoden för ett fritidshus. Hela huset kan byggas med Thermobalk® systemet utan varken takstolar eller dyrbara bärlinor och grunder.
Themonbalken® väger inte mer än att en vuxen person kan bära den långa sträckor. Nu finns ett alternativ för de mest otillgänliga platser som annars varit besvärliga att bebygga.

Thermobalken@ är helt väderbeständig och försämras inte av väta. Den flyter i vatten och torkar av sol på några dagar.

Många svenska fritidshus har gått i arv i flera generationer, oftast är det från början enkla bondgårdar, stugor eller torp som en gång i tiden ägdes och drevs av tidigare släkt. Eftersom industrialiseringen kom sent till Sverige fanns många av dessa små gårdar kvar i drift ända fram till 1940-1950-talen och omvandlades sedan för fritidsjordbruk.

Industrialiseringen drev även fram en längtan till fliluftsliv hos storstadsborna. Detta blev starten av en rörelse för s.k. sportstugor under början av 1900-talet. Ordet ”sportstuga” försvann under 1940 talet och ersattes då med ordet ”fritidshus”. Under senare år har ordet fritidshus sakta börjat ersättas med sommarhus, och nu senast även med weekendhus.

Det äldre ordet Sommarnöje har också fått något av en renässans. Formmässigt syns två tydliga utvecklingar. Dels en utveckling av traditionella bondgårdar, lador och torp som ofta har sadeltak med rejäla takutsprång, relativt stora takvinklar och traditionella rödfärg. Dels inspiration från modernistisk arkitektur med enkla former, stora glasytor och låglutande tak. Det finns nu också tecken på att 40-60-talens sportstugor kommer åter, dock i ny tappning

Idag (2007) finns det ca 680 000 fritidshus i Sverige. 155 700 av dessa bildar 1 319
fritidshusområden. I Stockholms län finns det flest fritidshusområden – 332 st. Det största området är på 453 hektar. Fritidshusområdenas sammanlagda areal är närmare 55 000 hektar, vilket motsvarar en tiondel av tätortsytan. Ca 55% av Sveriges befolkning uppgav 2002 att de hade tillgång till fritidshus, och ca 20% uppgav att de själva ägde fritidshus. I bostadsbristens tecken bebos allt fler stadsnära fritidshus permanent, vilket skapar problem för kommunerna beträffande vatten, avlopp och infrastruktur.

Strandskydd – en vägledning för planering och prövning

Thermohus® - det miljövänliga lågenergihuset till rätt pris!

"Thermohus är det bästa som hänt småhusköparen på många år. Ett riktigt bra hus till helt rätt pengar. En fantastisk byggteknik i sin enkelhet. Inga mer problem med fukt och hög energiförbrukning."

 • Boverket & energideklarationer


  Ooops...this plugin cannot read your feed at this time. The error message is: A feed could not be found at http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/RSS/Energideklaration/?#. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed..
  It might be temp. not available or - if you use it for the first time - you might have mistyped the url or a misformatted RSS or Atom feed is present.
  Please, check if your browser can read it instead: feed://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/RSS/Energideklaration/.
  If yes, contact me at stefonthenet AT gmail DOT com with your RSS or Atom feed URL and the shortcode or widget params you want to use it with; if not, contact the feed URL provider.
 • Det hållbara alternativet

 • Thermohus® informerar


  Ooops...this plugin cannot read your feed at this time. The error message is: A feed could not be found at http://www.energi-miljo.se/wp-rss.php?cat=3#. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed..
  It might be temp. not available or - if you use it for the first time - you might have mistyped the url or a misformatted RSS or Atom feed is present.
  Please, check if your browser can read it instead: feed://www.energi-miljo.se/wp-rss.php?cat=3.
  If yes, contact me at stefonthenet AT gmail DOT com with your RSS or Atom feed URL and the shortcode or widget params you want to use it with; if not, contact the feed URL provider.