Thermohus® är ett energisnålt hus och kan bli ett passivhus med rätt ventilation och täthet.

Ett passivhus behöver nästan ingen tillförd energi för uppvärmning, utan värms upp passivt genom att ta tillvara värme från personer, elektriska apparater, solinstrålning osv. Värme i frånluft återvinns ofta med hjälp av ett FTX-system som beskrivs närmare under fliken Ventilation.

Kortfattat kan denna teknik förklaras med att man bygger energisnålt genom att minimera värmeförluster genom klimatskalet. Genom en effektiv ventilation samt genom att tillvarata värme från de boende, elektriska apparater och instrålad sol minimeras behovet av externt tillförd energi. Detta förutsätter ett lufttätt klimatskal med dimensionerad isolering samt fönster och dörrar med låga U-värden.

Riktlinjerna för passivhus är att byggnaden inte får göra av med mer än 15 kWh/m²/år. De svenska normerna för passivhus är att tillförd effekt inte får överstiga 10 W per kvadratmeter för flerbostadshus och 12 W per kvadratmeter för friliggande hus, vid dimensionerande uteklimat. I norra klimatzonen ökas detta med 4 W per kvadratmeter.

Ventilation innebär förflyttning och utbyte av luft i byggnader.
Detta används i flera syften. Det vanligaste är att uppnå ett behagligt inomhusklimat och god luftväxling.

Med ventilationen transporteras fukt, lukt och föroreningar bort från rummet och ”frisk” luft tillförs istället. Man kan använda flera olika typer av principer för att åstadkomma önskat resultat t.ex. mekanisk frånluft, mekanisk till- och frånluft och med eller utan återvinning.

Thermohus® använder de modernaste rön och innovationer och inkluderar alltid en effektiv ventilation med frånluftsåtervinning i alla nyckelfärdiga husleveranser.

Självklart skall alla hushållsmaskiner ha hög energiklass och dess energi återvinnas för uppvärmning. En effektiv kamin med ackumulerande värmemagasin brukar vi också rekommendera.

Thermohus® - det miljövänliga lågenergihuset till rätt pris!

"Thermohus är det bästa som hänt småhusköparen på många år. Ett riktigt bra hus till helt rätt pengar. En fantastisk byggteknik i sin enkelhet. Inga mer problem med fukt och hög energiförbrukning."

 • Boverket & energideklarationer


  Ooops...this plugin cannot read your feed at this time. The error message is: A feed could not be found at http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/RSS/Energideklaration/?#. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed..
  It might be temp. not available or - if you use it for the first time - you might have mistyped the url or a misformatted RSS or Atom feed is present.
  Please, check if your browser can read it instead: feed://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/RSS/Energideklaration/.
  If yes, contact me at stefonthenet AT gmail DOT com with your RSS or Atom feed URL and the shortcode or widget params you want to use it with; if not, contact the feed URL provider.
 • Det hållbara alternativet

 • Thermohus® informerar


  Ooops...this plugin cannot read your feed at this time. The error message is: A feed could not be found at http://www.energi-miljo.se/wp-rss.php?cat=3#. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed..
  It might be temp. not available or - if you use it for the first time - you might have mistyped the url or a misformatted RSS or Atom feed is present.
  Please, check if your browser can read it instead: feed://www.energi-miljo.se/wp-rss.php?cat=3.
  If yes, contact me at stefonthenet AT gmail DOT com with your RSS or Atom feed URL and the shortcode or widget params you want to use it with; if not, contact the feed URL provider.