Thermohus® är redan från början ett mycket välisolerat hus som ger låga energikostnader. Den unika byggmetoden hanterar effektivt värme, kyla och kondens. Fuktproblem i konstruktionen elimineras och inomhusklimatet blir fråscht och hälsosamt utan dyra investeringar i avancerade system.
Ett Thermohus@ blir bara bättre med tiden och den nydanande kombinationen av massivt Norrlandsvike och thermoisolerade skum som innehåller 98% luft.

Jämfört med mer traditionella byggmetoder behövs inga kondens- och fuktspättar, skyddande plastlager och det finns inga köldbryggor från geomgående väggreglar eller möjlighet till felisolerade takbjälklag.

Värme förflyttar sig på tre olika sätt

 • Konduktion (ledning),
 • Konvektion (borttransport) och
 • Radiation (strålning).

Konduktion innebär att värme leds till andra objekt i beröring eller kontakt med den aktuella kroppen, till dess att termodynamisk jämvikt uppnås.

Konvektion förutsätter att ett rörligt medium av annan temperatur runt en kropp, till exempel gas eller vätska. Det som skiljer konvektionen från konduktionen är att det omgivande mediet flyttar sig, så att jämvikt inte uppnås. Till exempel stiger uppvärmd luft uppåt, och ny kall luft strömmar till och ersätter den varma lyften.

Radiation innebär att värme avges i form av strålning, oftast så kallad infraröd strålning. Den kräver inget medium för sin förflyttning.

För värmeisolering använder man oftast material med liten värmekonduktivitet. Totalt vakuum stoppar konduktion och konvektion (det finns inget som kan leda eller transportera bort värme), däremot är det inget hinder för radiation. Därför är termosflaskor ofta belagda med material som speglar tillbaka strålningen. Nackdelen med denna konstruktion är att inte heller fukt kan vandra, vilket kan påverka inomhusklimatet.

Luft är också en bra isolator. Om luftfickorna blir för stora får man problem med konvektion och luft av olika temperatur börjar strömma runt inne i luftfickorna. Därför delas de in i celler eller också tillsätter man annat material som förhindrar snabb luftströmning.

Thermohus® har utvecklat en unik metod med högkvalitativ cellskum som består av 98% luft och mikroskopiska celler som binder luften effektivt och förhindrar varje molekylär rörelse.
Varje Thermobalk® är dessutom en egen byggenhet som kopplas med andra. På det viset får man en tät konstruktion som dessutom förhindrar t.ex. brandspridning.

Thermobalken® hindrar också till stor del radiationen, eftersom näraliggande ytor kommer att vara i nästan termodynamisk jämvikt med varandra.

Bilden till höger visar mineralulls isolering i ett innertak och betraktaren ser tydligt dess brister. Detta är den vanligaste isoleringsmetoden i Sverige.

Olika bygg material har olika värmeledningsförmåga, som också kallas värmekonduktivitet och mäts i W/m·K.

Storheten betecknas med lambda och visar hur bra materialet isolerar. Ju lägre lambdavärde desto bättre isoleringsförmåga. För byggisolering anges värmekonduktiviteten alltid vid en medeltemperatur av +10°C. Den varierar oftast mellan 0,030 och 0,045 W/mK beroende på material (anges ibland som 30 till 45). Värmekonduktiviteten ökar när temperaturen ökar, beroende på ökad värmestrålning.

Den exceptionellt låga värmekonduktivitet hos Thermobalken® kommer av materialens förmåga att hålla luften i isoleringen stilla och nästan eliminera värmestrålningen.

Värmemotstånd kan beräknas som isolertjockleken i meter dividerat med värmekonduktiviteten i W/m·K. Ju större värmemotstånd desto bättre isolering.

Thermohus är ett av Sveriges bäst isolerade hus och ger låga energikostnader, kanske de allra lägsta över tid. Thermohus har inte bara ett lågt inköpspris utan också låga driftkostnader över tiden.

Komplettera Ditt Thermohus med en kamin och effektivt luftåtervinningssystem och Du märker hur ekonomiskt det är. Direkt.

Thermohus® - det miljövänliga lågenergihuset till rätt pris!

"Thermohus är det bästa som hänt småhusköparen på många år. Ett riktigt bra hus till helt rätt pengar. En fantastisk byggteknik i sin enkelhet. Inga mer problem med fukt och hög energiförbrukning."

 • Boverket & energideklarationer


  Ooops...this plugin cannot read your feed at this time. The error message is: A feed could not be found at http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/RSS/Energideklaration/?#. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed..
  It might be temp. not available or - if you use it for the first time - you might have mistyped the url or a misformatted RSS or Atom feed is present.
  Please, check if your browser can read it instead: feed://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/RSS/Energideklaration/.
  If yes, contact me at stefonthenet AT gmail DOT com with your RSS or Atom feed URL and the shortcode or widget params you want to use it with; if not, contact the feed URL provider.
 • Det hållbara alternativet

 • Thermohus® informerar


  Ooops...this plugin cannot read your feed at this time. The error message is: A feed could not be found at http://www.energi-miljo.se/wp-rss.php?cat=3#. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed..
  It might be temp. not available or - if you use it for the first time - you might have mistyped the url or a misformatted RSS or Atom feed is present.
  Please, check if your browser can read it instead: feed://www.energi-miljo.se/wp-rss.php?cat=3.
  If yes, contact me at stefonthenet AT gmail DOT com with your RSS or Atom feed URL and the shortcode or widget params you want to use it with; if not, contact the feed URL provider.